ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

Μαρούσι , 17/06/2015

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

15PROC002854994

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υλικών απαραίτητων για υδραυλικές εργασίες στο Κολυμβητήριο και Κλειστό Γυμναστήριο Καλαθοσφαίρισης του Ο.Α.Κ.Α. «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ» , σύμφωνα με την αριθμ. 319/6857 εισήγηση του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων , έως 25/06/2015.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεται να προβεί στην προμήθεια υλικών για υδραυλικές εργασίες στο Κολυμβητήριο και Κλειστό Γυμναστήριο Καλαθοσφαίρισης Ο.Α.Κ.Α. , ως ακολούθως:

  1. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ:

ΛΑΣΤΙΧΑ ΟΥΡΗΤΗΡΙΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ: 43719 τεμ. 30

  1. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΟΥΡΗΤΗΡΙΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ:43812 τεμ. 25
  2. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΒΥΘΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ:43544 τεμ. 20
  3. ΚΑΛΑΜΙΑ ΓΙΑ ΚΑΖΑΝΑΚΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ:42961 τεμ. 50
  4. ΑΓΚΙΣΤΡΑ ΓΙΑ ΚΑΖΑΝΑΚΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ: 43520 τεμ. 20
  5. ΛΑΣΤΙΧΑ ΒΥΘΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ: 43808 τεμ.100
  6. ΜΠΟΥΤΟΝ ΝΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: 43088 τεμ.10
  7. ΛΑΣΤΙΧΑΚΙ ΚΟΚΚΙΝΟ ΓΙΑ ΦΛΟΤΕΡ

ΚΩΔΙΚΟΣ: 43733 τεμ.50

  1. ΛΑΣΤΙΧΑΚΙ ΜΑΥΡΟ ΓΙΑ ΦΛΟΤΕΡ

ΚΩΔΙΚΟΣ: 43770 τεμ. 20

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 25/06/2015

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 319/6857.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ