ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι , 15/06/2015

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια λαμπτήρων φωτισμού για όλες τις εγκαταστάσεις του Ο.Α.Κ.Α., σύμφωνα με την αριθμ. 322/5309 εισήγηση του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων , έως 22/06/2015.

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεται να προβεί στην προμήθεια λαμπτήρων φωτισμού , ως ακολούθως:

Α. ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 1,20 ΤΕΜ. 400

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ:

  1. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ 33 ΚΑΙ 54
  2. ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ Im/W

18W>67-36W>67-58W>69

  1. ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ Ra>80
  2. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 12464-1

Β. ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 0,60 ΤΕΜ. 200

  1. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ 33 ΚΑΙ 54
  2. ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ Im/W 18W>67-36W>67-58W>69
  3. ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ Ra>80
  4. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΟΤΥΠΟ ΕΝ 12464-1

Γ. STARTER 4-65 ΤΕΜ. 400

Δ. Μ/Σ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ 1Χ36/40Α ΤΕΜ. 100

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 22/06/2015

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 322/5309.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ