ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

Μαρούσι 08/06/2015

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκτέλεση εργασιών (επισκευών και αντικαταστάσεων) στα αποδυτήρια του Κολυμβητηρίου στο Ο.Α.Κ.Α. , σύμφωνα με την αριθμ. 307/5792 εισήγηση του τμήματος ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ-Ε της διεύθυνσης ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , έως 16/06/2015.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεται για την εκτέλεση εργασιών στα αποδυτήρια του Κολυμβητηρίου και συγκεκριμένα:

Επισκευή ή αντικατάσταση σε τρείς (3) ξύλινες πόρτες καθώς και αντικατάσταση-επισκευή στα χερούλια πέντε (5) ξύλινων θυρών, στα αποδυτήρια του Κολυμβητηρίου.

Τυχόν επιβάρυνση μεταφορικών εξόδων των υλικών για την εκτέλεση των ως άνω εργασιών στο ΟΑΚΑ, πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην οικονομική προσφορά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 16/06/2015.

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 307/5792.

Το ΟΑΚΑ υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762.-

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ