ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

Μαρούσι 28/05/2015

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την άμεση αντικατάσταση-επισκευή βάσεων εκτοξευτήρων άρδευσης των χλοοταπήτων των Προπονητικών γηπέδων, σύμφωνα με το υπ’ αρ. 279/8740 Υπηρεσιακό Σημείωμα Προμήθειας Υλικών του τμήματος ΠΡΑΣΙΝΟΥ του Ο.Α.Κ.Α., έως 06/06/2015.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεται να προβεί στην άμεση αντικατάσταση-επισκευή βάσεων εκτοξευτήρων άρδευσης των χλοοταπήτων των Προπονητικών γηπέδων, όπως ακριβώς περιγράφονται στο υπ’ αριθμ. 279/8740 Υπηρεσιακό Σημείωμα Προμήθεια Υλικών του Τμήματος ΠΡΑΣΙΝΟΥ:

  1. Δαχτυλίδια βάσης εκτοξευτήρων νερού χλοοταπήτων Προπονητηρίων TORO 690 κεντρικού ( με κύπελο), 3 τεμ.
  2. O-Rings TORO 690 3 τεμ.
  3. Κλειδιά χειροκίνητης λειτουργίας των TORO 690 , 3 τεμ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 06/06/2015,

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 279/8740.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834520.

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ