ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού Μαρούσι 21/05/2015

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή Α/C στο ισόγειο του Doping μάρκας DAIKIN σύμφωνα με την με αρ. 215/6788 είσηγηση του Η-Μ Εγκαταστάσεων , έως 29/05/2015.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεται για την επισκευή Α/C μάρκας DAIKIN στο δωμάτιο 0.19 του εργαστηρίου του DOPING (δωμάτιο HRMS).

H ισχύς εξωτερικού μηχανήματος: 16 ΚW, μάρκα: DAIKIN, τύπος Α/C: VRV τύπου κασέτας, τύπος εξωτερικού συγκροτήματος: RXYPI6KJY1, τύπος εσωτερικού μηχανήματος: FXYP125KB7V19, ψυκτικό υγρό: R407C.

Η βλάβη αφορά σε διαρροή ψυκτικού μέσου (στο ψυκτικό συγκρότημα Νο6)

Εργασίες αποκατάστασης ως ακολούθως:

Εύρεση σημείου διαρροής-αποκατάσταση διαρροής-συμπλήρωση ψυκτικού υγρού –έλεγχος καλής λειτουργίας-παράδοση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές προσφορές τους στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 29/05/2015.

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 215/6788.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762.-

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ