ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Βασίλειος Καρασούλης

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 12/05/2015

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή- service του κλαρκ του Ο.Α.Κ.Α, σύμφωνα με την αριθμ. 253/5607 εισήγηση του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων , έως 19/05/2015.

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεται να προβεί στην ΕΠΙΣΚΕΥΉ-SERVICE του κλαρκ με στοιχεία: YALE GPD 16 AF- MAZDA ENGINE. Με τις παρακάτω εργασίες:

Τάπα δοχείου υδραυλικού, σετ τάπας δοχείου υδραυλικού με δείκτη,μαρκούτσι συστήματος πλαγίας, χάραγμα ελαστικών εμπρός (τεμ.2),χάραγμα ελαστικών πίσω (τεμ.2),αντικατάσταση βοηθητικής τρόμπας πετρελαίου, αντικατάσταση ρουλεμάν (τεμ.6)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 19/05/2015

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 253/5607.

Τα υλικά παραδίδονται στο ΟΑΚΑ, τυχόν επιβάρυνση μεταφορικών εξόδων πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην οικονομική προσφορά.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ