ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι , 30/04/2015

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια λαμπτήρων φωτισμού στην αίθουσα « Κασιμάτης» του Κεντρικού Σταδίου στο Ο.Α.Κ.Α., σύμφωνα με την αριθμ. 227/5327 εισήγηση του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων , έως 07/05/2015.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεται να προβεί στην προμήθεια λαμπτήρων φωτισμού , ως ακολούθως:

  1. Λάμπες Αλογόνου Μετάλλου (HQI)

E 40 250W 5200K , τεμ. 50

  1. Eκκινητής για λάμπα HQI 250W 230V, τεμ. 20

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 07/05/2015

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 227/5327.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ