ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι , 30/04/2015

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια λαμπτήρων φωτισμού κυρίως στην εγκατάσταση Αντισφαίρισης , αλλά και όπου αλλού χρειασθεί σύμφωνα με τις ανάγκες στο Ο.Α.Κ.Α. σύμφωνα με την αριθμ. 226/5328 εισήγηση του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων , έως 07/05/2015.

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεται να προβεί στην προμήθεια λαμπτήρων φωτισμού , ως ακολούθως:

  1. Λάμπες PL-C 18W/840 4pin , τεμ. 100
  2. Λάμπες PL-C 18W/827 2pin, τεμ. 100

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 07/05/2015

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 226/5328.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ