ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος Μαρούσι, 22 Απριλίου 2015

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας Αριθμ.Πρωτ.: 58/5425

ΤΗΛ : 210-6834569 ΑΔΑ Δέσμευσης:7ΗΜΜ469Η3Π-33Ο

ΑΔΑΜ:15PROC002670854

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

2η Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την υποβολή οικονομικών προσφορών για την προμήθεια Ενζύμων, για το εργαστήριο του DOPING(εισηγ,5425. έως 06.05.15)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω υλικών, που χρησιμοποιούνται ως αντιδραστήρια, στο εργαστήριο του DOPING :

  • 1.000mL ή 154.500units, β-GLUCURONIDASE from Ε.coli (cod.3707601001)

(τα παραπάνω πρέπει να είναι αποκλειστικά του οίκου ROCHE)

Η προμήθεια αφορά την μακροπρόθεσμη πρόβλεψη κάλυψης των αναγκών του εργαστηρίου και η παράδοση τους θα γίνει εφ’απαξ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 06.05.15.

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 58/5425.

Πληροφορίες κ. Μ.Λυρής τηλ. 210-6868410.

O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ