ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

Μαρούσι 21/04/2015

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

2η ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τo γεωφωνικό εντοπισμό δικτύου ύδρευσης και τον εντοπισμό διαρροής στην περιοχή των WC του Κεντρικού Σταδίου , σύμφωνα με την αριθμ. 174/6893 εισήγηση του τμήματος Η-Μ εγκαταστάσεων, έως 28/04/2015.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» βρίσκεται στην ανάγκη εντοπισμού γεωφωνικού δικτύου ύδρευσης και εντοπισμού διαρροής στην περιοχή των WC της θύρας 29 του Κεντρικού Σταδίου και συγκεκριμένα στα WC των γραφείων από κάτω. Μετά τον εντοπισμό της διαρροής θα ακολουθήσει επισκευή και αποκατάσταση της βλάβης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν αφού επισκεφθούν το Ο.Α.Κ.Α. και τους υποδειχθεί η περιοχή διαρροής, να αποστείλουν οικονομική προσφορά στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 28/04/2015

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 174/6893.

Το ΟΑΚΑ υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210 6834762.-

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ