ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Κωνσταντίνα Παπαγιαννίδου

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι, 14/6/2013

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ανταλλακτικών για το σύστημα κλιματισμού της εγκατάστασης του Doping του Ο.Α.Κ.Α. (Εισ.508/8606 έως και τις 20/6/2013).

Το Ολυμπιακό Αθλητικό κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια ανταλλακτικών για το σύστημα κλιματισμού του ΟΑΚΑ:

  • Αντικατάσταση πιεστικής αντλίας για το Chiller του Doping (GRUNDFOS Type CM3-5g).
  • Αντικατάσταση εκτονωτικής βαλβίδας εσωτερικής μονάδας τύπου FXYFP80KB7V19 για το χώρο του γραφείου 110b του 1ου ορόφου στο Doping-Control

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως και τις 20-6-2013.

 

 

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός του εισηγητικού σημειώματος 508/8606.

 

Τμηματάρχης Προμηθειών

Παπαγιαννίδου Κων/να