ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

Μαρούσι 30/03/2015

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εργασίες σχετικές με τη λειτουργία του ψυχροστασίου του Κολυμβητηρίου ( καλύπτει και το Κλειστό Προπονητήριο- Μπάσκετ) και αφορά στην επισκευή δύο (2) αντλιών, σύμφωνα με την αριθμ. 175/4095 εισήγηση του τμήματος Η-Μ εγκαταστάσεων, έως 03/04/2015.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» βρίσκεται στην ανάγκη ενόψει θερινής περιόδου, πραγματοποίησης εργασιών σχετικών με τη λειτουργία του ψυχροστασίου του Κολυμβητηρίου ( καλύπτει και το Κλειστό Προπονητήριο-Μπάσκετ) και συγκεκριμένα στην επισκευή δύο αντλιών ως ακολούθως:

  1. Αντικατάσταση ρουλεμάν σε κινητήρα και αντλία (Δράκος Πολέμης περίπου 100ΗΡ) και
  2. Αντικατάσταση mechanical seal στο ψυχροστάσιο Κολυμβητηρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν αφού επισκεφθούν το Ο.Α.Κ.Α. και τους υποδειχθούν τα απαραίτητα για τις ως άνω εργασίες , να αποστείλουν οικονομική προσφορά στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 3/04/2014

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 175/4095.

Το ΟΑΚΑ υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210 6834762.-

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ