ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

Μαρούσι 30/03/2015

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εργασίες απόφραξης και καθαρισμού στον κεντρικό (εξωτερικό) αγωγό ακαθάρτων του Ποδηλατοδρομίου με τα στοιχεία (Φ250, μήκος περίπου 200m , 6 φρεάτια), σύμφωνα με την αριθμ. 166/6892 εισήγηση του τμήματος Η-Μ εγκαταστάσεων, έως 03/04/2015.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν αφού επισκεφθούν το Ο.Α.Κ.Α. και τους υποδειχθεί ο χώρος στην εγκατάσταση του Ποδηλατοδρομίου , να αποστείλουν οικονομική προσφορά στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 3/04/2014, στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 166/6892.

Το ΟΑΚΑ υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210 6834762.-

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ