ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

Μαρούσι , 30/03/2015

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υλικών για το συνεργείο των σιδεράδων του Ο.Α.Κ.Α., σύμφωνα με την αριθμ. 182/5789 εισήγηση του τμήματος ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ και ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ.Ε , έως 04/04/2015.

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεται για την προμήθεια υλικών για το συνεργείο των σιδεράδων , σύμφωνα με την περιγραφή που ακολουθεί:

1. Κλειδαριές ασφαλείας CISA, 30άρες, τεμ.5

2. ΄΄ ΄΄ ΄΄ , 35άρες τεμ.3

3. ΄΄ ΄΄ ΄΄ , 25άρες τεμ.5

4. Καρούλι μπαλαντέζας για ηλεκτροκόληση 50 μέτρων

5. Αυτόματοι μηχανισμοί πόρτας (επιβραδυντές)

CISA ή YALE 4άρης τεμ.3

3άρης τεμ.5

6. Αφαλοί CISA 60άρης+70άρης από τεμ.5

7. ΄΄ 80άρης τεμ.10

Τα υλικά παραδίδονται στο ΟΑΚΑ, τυχόν επιβάρυνση μεταφορικών εξόδων πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην οικονομική προσφορά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 04/04/2015

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 182/5789.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6868172

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ