ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

Μαρούσι 19/02/2015

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υλικών που αφορούν στην συντήρηση υδραυλικών των εγκαταστάσεων του Ο.Α.Κ.Α. , σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 74/6887 εισήγηση του τμήματος Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ , έως 25/02/2015.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» στην προσπάθεια συντήρησης των υδραυλικών των εγκαταστάσεων του Ο.Α.Κ.Α. προβαίνει στην προμήθεια υλικών , σύμφωνα με την παρακάτω περιγραφή:

  1. Σιφώνι Τιραμόλα Νιπτήρος τεμ. 50

D32x1 ¼ Superflex

  1. Σπιράλ inox TAQ-GRIF

Αρσ.10Χ1ΘΗΛ. 1/2150 40cm Αrt 4919 τεμ. 50

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν οικονομική προσφορά στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 25/02/2015

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 74/6887.

Το ΟΑΚΑ υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210 6834762.-

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ