ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

Μαρούσι 19/02/2015

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκτέλεση εργασιών απαραίτητων για τη συντήρηση και την επισκευή του εξοπλισμού του πίνακα αποτελεσμάτων του Ανοιχτού Κολυμβητηρίου Ο.ΑΚ.Α. , σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 76/9231 εισήγηση του τμήματος Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ , έως 25/02/2015.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» στην προσπάθεια απαραίτητης συντήρησης και επισκευής του εξοπλισμού του πίνακα αποτελεσμάτων του Ανοιχτού Κολυμβητηρίου, προβαίνει σε εργασίες όπως περιγράφονται κάτωθι:

Κατασκευή παταριού με σταθερή σκαλωσιά στην πίσω πλευρά του ηλεκτρονικού πίνακα αποτελεσμάτων του Ανοιχτού Κολυμβητηρίου.

  • Με προστασία από πτώση
  • Μήκος 6m, ύψος 2m, πλάτος 0,6m
  • Προδιαγραφές ΕΛΟΤ και πιστότητα επάρκειας από κατάλληλο φορέα πιστοποίησης.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν οικονομική προσφορά στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 25/02/2015

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 76/9231.

Το ΟΑΚΑ υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210 6868436 κ. Φράγκος.-

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ