ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 11/02/2015

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ΦΛΟΓΟΣΩΛΗΝΑ για τον Καυστήρα-Λέβητα του Κολυμβητηρίου Ο.Α.Κ.Α. , σύμφωνα με την αριθμ. 57/6785 εισήγηση του τμήματος Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ο.Α.Κ.Α. , έως 13/02/2015.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει στην προμήθεια ΦΛΟΓΟΣΩΛΗΝΑ για τον καυστήρα-λέβητα Ν3 του Κολυμβητηρίου Ο.Α.Κ.Α., σύμφωνα με την παρακάτω περιγραφή:

ΦΛΟΓΟΣΩΛΗΝΑΣ με κωδ. 3006243 για καυστήρα Riello GI/EMME 3000, Κωδ.3488758. Τεμάχιο 1.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν οικονομική προσφορά στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 13/02/2015,

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 57/6785.

Το ΟΑΚΑ υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210 6834762.-

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ