ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού Μαρούσι 19/01/2015

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αντλιών στους υπόγειους υποσταθμούς στον περιβάλλοντα χώρο του Ο.Α.Κ.Α. , σύμφωνα με την αριθμ. 16/4081 εισήγηση του τμήμ. Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ , έως 23/01/2015.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεται να προβεί στην αγορά τριών (3) τεμ. αντλιών με στοιχεία:

α) Μάρκα ZENIT

β) Τύπος DRE 75/2/632V

γ) Ισχύς 0,55KW

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές προσφορές τους στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 23/01/2015.

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 16/4081.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762.-

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ