ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος Μαρούσι 12/01/2015

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

ΚΟΙΝ: Τμήμα Μηχανογράφησης

κ. Κων/να Παπαγιαννίδου

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια μονάδας Η/Υ, σύμφωνα με την αριθμ. 014/0530 εισήγηση του τμήματος Διοικητικού, έως 16/01/2015.

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεται να προβεί στην προμήθεια:

ΜΟΝΑΔΑ Η/Υ ( 1 τεμάχιο ) ►Με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά:

Γενικά: Τύπος Workstation

Επεξεργαστής: AMD Athlon 5350 2.05 GHz

Software Λειτουργικό Σύστημα:Windows 8.1 με Bing

Μνήμη: 4 GB DDR3 1600MHz

Σκληρός Δίσκος – Χωρητικότητα Σκληρού Δίσκου: 1 ΤΒ 7200 rpm

Κάρτα γραφικών Chipset: AMD

Τύπος Θήκης: Mini Tower

Τροφοδοτικό – Παρεχόμενη Ισχύς Τροφ. ( Watts ): 400W

Οπτικό Μέσο: DVD±RW Double layer

Τύπος Δικτύωση:Gigabit Ethernet

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, ή στο e mail: oakasup@otenet.gr, μέχρι 16/01/2015

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 014/0530.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6868076