ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος Μαρούσι 09/01/2015

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη φρεατίων ακαθάρτων στην Πύλη Γ, σύμφωνα με την αριθμ. 5/6884 εισήγηση του τμήματος, Η/Μ Εγκαταστάσεων, έως 15/01/2015.

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεται να προβεί στην:

Κάλυψη φρεατίων ακαθάρτων στην Πύλη Γ.

-Καθαρισμός περιμετρικά της καταπακτής του φρεατίου από φερτά υλικά.

-Δημιουργία λαιμού φρεατίου( με χτίσιμο με τούβλα και σοβάντισμα) διαστάσεων 50Χ60cm και ύψος 25cm

-Αγορά και τοποθέτηση μαντεμένιου φρεατίου βαρέως τύπου διαστάσεων 50Χ60cm

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, ή στο e mail: oakasup@otenet.gr, μέχρι 15/01/2015

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 5/6884.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ