Μαρούσι, 09.02.2015

ΑΠ: 65/5952

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ.: 210 – 6834569

Προς: Όλους τους ενδιαφερόμενους,

Aνάρτηση στην Ιστοσελίδα

Θέμα : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή οικονομικών προσφορών, για τον ΕΚΤΑΚΤΟ Μικροβιολογικό Ελεγχο των Κολυμβητικών δεξαμενων του Κολυμβητήριου του ΟΑΚΑ (αρ.εισηγ. 65/5952, εως 16.02.15).

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την Σύναψη Σύμβασης Εργου με Πιστοποιημένο στον ΕΣΥΔ Μικροβιολογικό Εργαστήριο για τον :

ΕΚΤΑΚΤΟ Μικροβιολογικό Έλεγχο των υδάτων 7 Κολυμβητικών Δεξαμενών, μια φορά την εβδομάδα και για χρονικό διάστημα ΤΕΣΣΆΡΩΝ (4) εβδομάδων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 εως 16.02.2015 .Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 65/5952. Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834569.

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ