ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού ΑΔΑΜ: 14PROC002495192

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 22/12/2014

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή αντλίας κατανάλωσης ψυχρού νερού στο Μπάσκετ, σύμφωνα με την αριθμ. 654/4066 εισήγηση του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων , έως 30/12/2014.

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεται να προβεί στην επισκευή:

Επισκευή αντλίας κατανάλωσης ψυχρού νερού γυμναστηρίου

Επισκευή ρουλεμάν και αντικατάσταση τσιμούχας

DRAKOS POLEMIS

F200 330

Q 635m³/h

U 1450 r.p.m

N 26m

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 30/12/2014

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 654/4066.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ