ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Βασίλειος Καρασούλης Μαρούσι 18/12/2014

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον γεωφωνικό εντοπισμό ύδατος στο δίκτυο πυρόσβεσης του Κολυμβητηρίου, σύμφωνα με την αριθμ. 931/6881 εισήγηση του τμήματος Η/Μ Εγκαταστάσεων, έως 29/12/2014.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεται για το:

Γεωφωνικό εντοπισμό ύδατος στο δίκτυο πυρόσβεσης του Κολυμβητηρίου μπροστά από το Μηχανοστάσιο και κατά μήκος της πρόσοψης του κλειστού Κολυμβητηρίου και του δικτύου πυροσβεστικών φωλιών.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές προσφορές τους στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021 ή στο mail:oakasup@otenet.gr, μέχρι 29/12/2014

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 931/6881.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ