ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Βασίλειος Καρασούλης Μαρούσι 17/12/2014

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υλικών για την επισκευή κομματιού του δικτύου θερμού στο Κολυμβητήριο, σύμφωνα με την αριθμ. 937/6883 εισήγηση του τμήματος Η/Μ Εγκαταστάσεων, έως 23/12/2014.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεται να προβεί στην προμήθεια:

  1. 1. 50m Φ16 ΔΙΚΤΥΩΜΕΝΟΥ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (PEX – AL)
  2. 2. 50m Φ20 ΔΙΚΤΥΩΜΕΝΟΥ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (PEX – AL)
  3. 3. 50m Φ18 ΔΙΚΤΥΩΜΕΝΟΥ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (PEX – AL)
  4. 4. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΡΣΕΝΙΚΟΙ Φ16 Χ ½ ΜΕ ΡΑΚΟΡ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ( 6 τεμάχια)
  5. 5. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΘΗΛΥΚΟΙ Φ16 Χ ½ ΜΕ ΡΑΚΟΡ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ( 6 τεμάχια)
  6. 6. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΡΣΕΝΙΚΟΙ Φ18 Χ ¾ ΜΕ ΡΑΚΟΡ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ( 6 τεμάχια)
  7. 7. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΘΗΛΥΚΟΙ Φ18 Χ ¾ ΜΕ ΡΑΚΟΡ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ( 6 τεμάχια)
  8. 8. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΡΣΕΝΙΚΟΙ Φ20 Χ ¾ ΜΕ ΡΑΚΟΡ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ( 6 τεμάχια)
  9. 9. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΘΗΛΥΚΟΙ Φ20 Χ ¾ ΜΕ ΡΑΚΟΡ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ( 6 τεμάχια)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές προσφορές τους στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021 ή στο mail:oakasup@otenet.gr, μέχρι 23/12/2014

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 937/6883.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ