ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Βασίλειος Καρασούλης Μαρούσι 12/12/2014

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους


Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το στήσιμο

κυλιόμενης σκαλωσιάς ( πύργος κυλιόμενος με πλατφόρμα εργασίας) στο κλειστό Κολυμβητήριο, σύμφωνα με την αριθμ. 932/4412 εισήγηση του τμήματος Μελετών, έως 18/12/2014.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεται να προβεί στο στήσιμο:

Κυλιόμενης σκαλωσιάς ( πύργος κυλιόμενος με πλατφόρμα εργασίας) με το απαραίτητο συνεργείο για στήσιμο και αποξήλωση για τον έλεγχο και επισκευή της οροφής της πισίνας P3 του κλειστού Κολυμβητηρίου.

►Οι υποψήφιοι πρέπει να επισκεφτούν το χώρο που θα γίνουν οι εργασίες προκειμένου να έχουν σαφή εικόνα των εργασιών για την υποβολή της προσφοράς τους.-

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές προσφορές τους στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021 ή στο mail:oakasup@otenet.gr, μέχρι 18/12/2014

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 932/4412.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. κ. Μηναϊδης 210-6868175

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ