ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Βασίλειος Καρασούλης Μαρούσι 04/12/2014

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υλικών ατομικής προστασίας για τους τεχνικούς του Κολυμβητηρίου, σύμφωνα με την αριθμ. 917/9435 εισήγηση του τμήματος Η/Μ Εγκαταστάσεων, έως 10/12/2014.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεται για την προμήθεια των παρακάτω υλικών:

Α) ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΑ , ΨΕΚΑΣΜΟΥΣ ( CE mark, EN 136, ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ CE mark, EN 141, BEA2) ( 6 ζεύγη )

ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΠΟ ΜΑΛΑΚΟ ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΟ ΛΑΣΤΙΧΟ , ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΦΙΛΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΜΑΣΚΑ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ, ΑΕΡΙΑ, ΑΤΜΟΙ, ΧΗΜΙΚΑ ( ΧΡΗΣΗ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΨΕΚΑΣΜΩΝ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ: 3Μ 6800

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΜΑΣΚΑ

Β) ΦΙΛΤΡΟ ( 6 ζεύγη )

Γ) ΠΡΟΦΙΛΤΡΟ ( 6 ζεύγη )

Δ) ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ( 6 ζεύγη )

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές προσφορές τους στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021 ή στο mail:oakasup@otenet.gr, μέχρι 10/12/2014

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 917/9435.

– Τα υλικά παραδίδονται στο ΟΑΚΑ, τυχόν επιβάρυνση μεταφορικών εξόδων πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην οικονομική προσφορά

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ