ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Βασίλειος Καρασούλης Μαρούσι 02/12/2014

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για την αποθήκη, σύμφωνα με την αριθμ. 912/5315 εισήγηση του τμήματος Η/Μ Εγκαταστάσεων, έως 08/12/2014.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεται να προβεί στην προμήθεια:

  1. ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΑ ( 30 ΤΕΜΑΧΙΑ)
  2. ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 3 Χ 1,50 ( 200 m)
  3. ΠΡΙΖΕΣ ΣΟΥΚΟ ΣΤΕΓΑΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ LEGRAND ( 20 ΤΕΜΑΧΙΑ )
  4. ΠΡΙΖΕΣ ΣΟΥΚΟ ΧΩΝΕΥΤΕΣ LEGRANT ( 20 TEMAXIA )
  5. ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 16Α ( 20 ΤΕΜΑΧΙΑ )
  6. ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 10Α ( 10 ΤΕΜΑΧΙΑ )

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές προσφορές τους στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021 ή στο mail:oakasup@otenet.gr, μέχρι 08/12/2014

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 912/5315.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ