ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Βασίλειος Καρασούλης Μαρούσι 10/11/2014

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών για επισκευή βλάβης στο ηλεκτρικό πίνακα στο Κεντρικό αντλιοστάσιο του ΤΡΑ, σύμφωνα με την αριθμ. 853/5312 εισήγηση του τμήματος Η/Μ Εγκαταστάσεων, έως 14/11/2014.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεται να προβεί στην προμήθεια :

Α. Ρελέ ισχύος Schneider – Telemecanique ( 5 τεμάχια )

LC1 D18

Ith: 32Α Ui : 690V

AC 3 400V , 7,5 KW

Β. Ρελέ ισχύος Schneider – Telemecanique ( 3 τεμάχια )

LC1 D25

400V ,11KW AC3

Γ. Βοηθητικές επαφές ΝΟ ( 4 τεμάχια )

Δ. Βοηθητικές επαφές NC ( 2 τεμάχια )

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές προσφορές τους στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021 ή στο mail:oakasup@otenet.gr, μέχρι 14/11/2014

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 853/5312.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ