ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Βασίλειος Καρασούλης Μαρούσι 07/11/2014

ΤΗΛ : 210-6834569

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υλικών για την ασφάλιση των θυρών εισόδου του Κολυμβητηρίου, σύμφωνα με την αριθμ. 842/5478 εισήγηση του Κολυμβητηρίου, έως 13/11/2014.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεται να προβεί στην προμήθεια :

1.ΑΛΥΣΙΔΑ ΜΕΣΑΙΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ( 3 μέτρα )

2.ΛΟΥΚΕΤΑ ( ανάλογα με την αλυσίδα) ( 6 τεμάχια )

3.WD – 40 ( Σπρέϋ ) ( 3 τεμάχια )

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές προσφορές τους στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021 ή στο mail:oakasup@otenet.gr, μέχρι 13/11/2014

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 842/5478.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6868076

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ