ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Βασίλειος Καρασούλης Μαρούσι 07/11/2014

ΤΗΛ : 210-6834569

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή 4 αντλιών ομβρίων στα φρεάτια των STP ( βοηθητικά μηχανοστάσια ) του Περιβάλλοντα Χώρου, σύμφωνα με την αριθμ. 840/4073 εισήγηση του τμήματος Η-Μ εγκαταστάσεων, έως 13/11/2014.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεται να προβεί στην:

Επισκευή 4 αντλιών με στοιχεία: ( 4 τεμάχια )

1) ΜΑΡΚΑ: ZENIT

2) ΤΥΠΟΣ: DRE 75/2/632V

3) ΙΣΧΥΣ: 0,55KW

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές προσφορές τους στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021 ή στο mail:oakasup@otenet.gr, μέχρι 13/11/2014

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 840/4073.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ