ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Βασίλειος Καρασούλης Μαρούσι 07/11/2014

ΤΗΛ : 210-6834569

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υλικών για το χειρισμό των πτυσσόμενων κερκίδων στο Μπάσκετ, σύμφωνα με την αριθμ. 841/5311 εισήγηση του τμήματος Η/Μ Εγκαταστάσεων, έως 13/11/2014.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεται να προβεί στην προμήθεια:

Α). Μπουτονιέρα ΄΄κρεμαστή ΄΄ XAC –A211 ( 2 τεμάχια )

Schneider Electric

Yellow 3A ( ac )

2 NO Push Button , 600V, IP 65

Χωρίς button emergency

Β). Βιομηχανική πρίζα σετ αρσενικό – θηλυκό ( 2 τεμάχια )

4 PIN με οδηγό

BEAU 5404

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές προσφορές τους στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021 ή στο mail:oakasup@otenet.gr, μέχρι 13/11/2014

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 841/5311.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ