ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Βασίλειος Καρασούλης Μαρούσι 05/11/2014

ΤΗΛ : 210-6834569

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την τοποθέτηση A/C 12.000BTU ( επιτοίχειο ) στο χώρο της διαχείρισης υλικού, σύμφωνα με την αριθμ. 831/6783 εισήγηση του τμήματος Η-Μ εγκαταστάσεων, έως 11/11/2014.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεται να προβεί στην:

Τοποθέτηση A/C 12.000BTU ( επιτοίχιο) στο χώρο της διαχείρισης υλικού.

Να συμπεριληφθεί αγορά αντλίας συμπυκνωμάτων-

4 μέτρα απόσταση μεταξύ του εξωτερικού μηχανήματος

και του εσωτερικού είναι περίπου 6 μέτρα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές προσφορές τους στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021 ή στο mail:oakasup@otenet.gr, μέχρι 11/11/2014

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 831/6783.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ