ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Βασίλειος Καρασούλης Μαρούσι 04/11/2014

ΤΗΛ : 210-6834569

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αποξήλωση και επανατοποθέτηση 2 A/C 12.000BTU μάρκας MEDIA στο εργαστήριο Εργοφυσιολογίας στο χώρο του ΕΚΑΕ, σύμφωνα με την αριθμ. 830/6780 εισήγηση του τμήματος Η-Μ εγκαταστάσεων, έως 10/11/2014.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεται να

προβεί στην:

Αποξήλωση και επανατοποθέτηση 2 A/C 12.000BTU μάρκας MEDIA

στο εργαστήριο εργοφυσιολογίας στο χώρο του ΕΚΑΕ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές προσφορές τους στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021 ή στο mail:oakasup@otenet.gr, μέχρι 10/11/2014

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 830/6780.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ