ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Βασίλειος Καρασούλης Μαρούσι 15/10/2014

ΤΗΛ : 210-6834569

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους
Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υλικών ατομικής προστασίας, σύμφωνα με την αριθμ. 784/9429 εισήγηση του τμήματος Η/Μ Εγκαταστάσεων, έως 22/10/2014.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεται για την προμήθεια των παρακάτω υλικών:

Α) Γάντια γενικής χρήσης ( 8 ζεύγη )

Β) Γάντια μιας χρήσης ( 8 συσκευασίες )

Γ) Γάντια νιτριλίου ( 8 ζεύγη )

Δ) Γάντια PVC ( 8 ζεύγη )

Ε) Φίλτρο για μάσκα 3Μ 6800 κωδ. 6059 ( 8 ζεύγη )

ΣΤ) Προφίλτρο για μάσκα 3Μ 6800 κωδ. 5925 ( 8 ζεύγη )

Ζ) Δακτύλιο συγκράτησης για μάσκα 3Μ 6800 κωδ. 501 ( 8 ζεύγη )

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές προσφορές τους στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021 ή στο mail:oakasup@otenet.gr, μέχρι 22/10/2014

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 784/9429.

– Τα υλικά παραδίδονται στο ΟΑΚΑ, τυχόν επιβάρυνση μεταφορικών εξόδων πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην οικονομική προσφορά

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ