ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 09/10/2014

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

2η Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πιστοποίηση εξοπλισμού χρονομέτρησης Στίβου και επισκευή ανεμομέτρων, σύμφωνα με την αριθμ.606/9218 εισήγηση του τμήματος Η/Μ Εγκαταστάσεων, έως 17/10/2014.

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεται να προβεί στην:

1.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΤΙΒΟΥ (3 τεμάχια )

2.ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΩΝ ( 2τεμάχια )

Αναλυτικός Πίνακας Εξοπλισμού Στίβου SWISS TIMING για Πιστοποίηση

Ανεμόμετρα

WIND

GAUGE

( 3 τεμ.)

00031

S 00013

S 00001

Χρειάζονται για

επισκευή τα δύο

Καρότσι

(FALSE START

SYSTEM)

OST2 Num 29

OST2 Num 23

Αισθητήρια Πιστολιού

TL 5005-629

TL 5005-655

Κονσόλες

ASC-CENTRAL UNIT

ASC-CENTRAL UNIT

CONTROL

ROOM

SCAN-O-VISION BRIDGE τύπου 3377-650

Num 50257

SCAN-O-VISION BRIDGE τύπου 3377-650

Num 20227

SCAN-O-VISION CAMERA τύπου 3355-646F

Num 030242

SCAN-O-VISION CAMERA τύπου 3355-646F

Num 030244

ATS-CENTRAL UNIT AST 050-002

ATS-EXTENSION UNIT AST 051-001

TL 5005 096

ATS-KEYBOARD AST 052004

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021ή στο mail:oakasup@otenet.gr, μέχρι 17/10/2014

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 606/9218.

– Τα υλικά παραδίδονται στο ΟΑΚΑ, τυχόν επιβάρυνση μεταφορικών εξόδων πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην οικονομική προσφορά.-

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες κ. Μαδεντζογλου στο τηλ. 210-6834761

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ