ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Βασίλειος Καρασούλης

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 07/10/2014

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια Η/Υ για το γραφείο ηλεκτρονικών , σύμφωνα με την αριθμ. 764/9225 εισήγηση του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων , έως 14/10/2014.

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεται να προβεί στην προμήθεια :

1) ΜΟΝΑΔΑ H/Y ( 1 τεμάχιο )

2) ΟΘΟΝΗ ( 1 τεμάχιο )

Χαρακτηριστικά:

Επεξεργαστής : AMD Athlon 5350 2.05 GHz

Λειτουργικό σύστημα: Windows 8.1 με Bing

Mνήμη: 4 GB DDR3 1333 MHz

Σκληρός δίσκος: 1TB SATA III 7200 rpm

Πληκτρολόγιο + ποντίκι

1 οθόνη 19΄΄

– Τα υλικά παραδίδονται στο ΟΑΚΑ, τυχόν επιβάρυνση μεταφορικών εξόδων πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην οικονομική προσφορά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές προσφορές τους στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 14/10/2014

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 764/9225.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ