ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Κωνσταντίνα Παπαγιαννίδου

ΤΗΛ : 210-6834569

Μαρούσι 01.07.2013

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή οικονομικών προσφορών για την προμήθεια υλικών για το εργαστήριο του DOPING(εισηγ,3927. έως 08.07.13)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω υλικών που χρησιμοποιούνται για τη διαδικασία ανίχνευσης της Ερυθροποιητίνης στο εργαστήριο του DOPING :

  • 37,5mg ERYTHROPOIETIN BRP (code E1515000)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 11.03.2013.

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 573/3927

Πληροφορίες κ. Ν.Καστόρας τηλ. 210-6868076

 

 

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ