ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Βασίλειος Καρασούλης Μαρούσι 01/10/2014

ΤΗΛ : 210-6834569

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή μειωτή πίεσης στην κεντρική παροχή ύδρευσης του Κολυμβητηρίου, σύμφωνα με την αριθμ. 749/6869 εισήγηση του τμήματος Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, έως 08/10/2014.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεται να προβεί στην προμήθεια:

Α).Υδραυλική βαλβίδα Πιλότου Διπλού Θαλάμου( 1 τεμάχιο)

Φλαντζωτός Μάρκας GEMAK διάστασης: DN 150

Β).Υδραυλική Βαλβίδα Πιλότου Διπλού Θαλάμου PN 16 ( 2 τεμάχια )

Φλαντζωτός Μάρκας GEMAK διάστασης:DN 80-PN16

Γ).Δικλείδες Πεταλούδα Μάρκας EBRO ( 2τεμάχια )

Butterfly valves Διάστασης : DN 80 – PN 16

Δ).Φλάντζες Βιδωτές Ευρώπης Γαλβανισμένες ( 6 τεμάχια )

PN 16 DN 80

Ε).Βίδες Μ 16 Χ 70 mm γαλβανισμένες ( 20 τεμάχια )

ΣΤ).Περικόκλια Βιδών γαλβανισμένες Μ 16 ( 40 τεμάχια )

Ζ).Βίδες γαλβανισμένες M16 X 120mm ( 20τεμάχια)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές προσφορές τους στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021 ή στο mail:oakasup@otenet.gr, μέχρι 08/10/2014

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 749/6869.

– Τα υλικά παραδίδονται στο ΟΑΚΑ, τυχόν επιβάρυνση μεταφορικών εξόδων πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην οικονομική προσφορά

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ