ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Βασίλειος Καρασούλης Μαρούσι 30/09/2014

ΤΗΛ : 210-6834569

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

14PROC002298817

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενοικίαση ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ για την επισκευή φωτισμού βοηθητικών γηπέδων Τένις και Περιβάλλοντα Χώρου, σύμφωνα με την αριθμ. 523/8689 εισήγηση του τμήματος Η/Μ Εγκαταστάσεων, έως 06/10/2014.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεται να προβεί στην ενοικίαση:

ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ ( για εργασία σε ύψος 16m για 5 ημέρες )

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές προσφορές τους στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021 ή στο mail:oakasup@otenet.gr, μέχρι 06/10/2014

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 523/8689.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ