ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:ΚαρασούληςΒασίλειος

ΤΗΛ: 210-6834569Μαρούσι 11/09/2014

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

3ηΑνάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντοςγια την επισκευή αντλίας κατανάλωσης ψυχρού νερού, σύμφωνα με τηναριθμ. 654/4066 εισήγηση του τμήματοςΗ-Μ Εγκαταστάσεων , έως18/09/2014.

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεταινα προβείστην επισκευή:

Επισκευή αντλίας κατανάλωσης ψυχρού νερού γυμναστηρίου

Επισκευή ρουλεμάν και αντικατάσταση τσιμούχας

DRAKOSPOLEMIS

F200330

Q635/h

U1450r.p.m

N26m

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου τουΟΑΚΑστοFAX: 210-6834021,μέχρι18/09/2014

στις οποίες θα αναγράφεται οαριθμός της εισήγησης 654/4066.

ΤοΟ.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωναμε τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στοτηλ. 210-6834762

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ