ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:ΚαρασούληςΒασίλειος

ΤΗΛ: 210-6834569Μαρούσι11/09/2014

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

3ηΑνάρτησηστην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντοςγια την αντικατάστασηκόμπλερκινητήρα – αντλίας για το Ανοιχτό Κολυμβητηρίου, σύμφωνα με τηναριθμ. 645/4064 εισήγηση του τμήματοςΗ-Μ Εγκαταστάσεων ,έως18/09/2014.

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεται για την αντικατάστασηκόμπλερκινητήρα – αντλίας, σύμφωναμε την περιγραφή που ακολουθεί:

Αντικατάστασηκόμπλερκινητήρα – αντλίας

ΜοτέρΒΗΛΜΑ40HP

ΑντλίαLDPOZ= 215m³/h

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου τουΟΑΚΑστοFAX: 210-6834021,μέχρι18/09/2014

στις οποίες θα αναγράφεται οαριθμός της εισήγησης 645/4064.

ΤοΟ.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωναμε τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στοτηλ. 210-6834762

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ