ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:ΚαρασούληςΒασίλειος

ΤΗΛ: 210-6834569Μαρούσι 08/09/2014

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντοςγια την προμήθεια υλικών για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων του Περιβάλλοντα Χώρου, σύμφωνα με τηναριθμ. 685/5306 εισήγηση του τμήματοςΗ-Μ Εγκαταστάσεων, έως15/09/2014.

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεταινα προβείστην προμήθεια:

ΛάμπεςHQITS150W/NDL( 100 τεμάχια )

Οι προδιαγραφές που αφορούν τον φωτισμό φθορισμού πρέπει να συμμορφώνονται με την οδηγία 2005/32/EGτης ΕΕ και την ενεργειακή αποδοτικότητα των προϊόντων. Όλα τα προϊόντα πρέπει να διαθέτουνCE. Κατ’ ελάχιστο πρέπει να ικανοποιούν τα παρακάτω:

Α.- Για παραγγελία λαμπτήρων:

  • Κατάργηση όλων των αποχρώσεων 33 και 54
  • Μεγαλύτερη απόδοση σεlm/W

Ελάχιστη απόδοση σεlm/W

18W lm/W >67

36W lm/W >67

58W lm/W >69

  • Χρωματική απόδοσηRa>80
  • Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 12464-1
  • Καταργούνται αρχικά οι επιμήκεις λαμπτήρες Φ 26mmκαι Φ 16mm. Από το 2012 καταργούνται και οι επιμήκεις Φ 28mm.

Β.- Σε περίπτωση παραγγελίας νέων φωτιστικών φθορισμού αυτά πρέπει να διαθέτουν:

  • ΛαμπτήρεςTL5
  • Ηλεκτρονικά όργαναέναυσης

Γ.- Για αντικατάσταση παλαιών φωτιστικών φθορισμού (τα οποία δεν μπορούν νααντικατασταθούνμε νέα) απαιτούνται:

  • Λαμπτήρες της παραγράφου Α
  • Ηλεκτρονικά όργαναέναυσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου τουΟΑΚΑστοFAX: 210-6834021 ή στοmail:oakasup@otenet.grμέχρι15/09/2014

στις οποίες θα αναγράφεται οαριθμός της εισήγησης 685/5306.

ΤοΟ.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωναμε τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στοτηλ. 210-6834762

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ