ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:ΚαρασούληςΒασίλειος

ΤΗΛ: 210-6834569Μαρούσι04/09/2014

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

14PROC002250923

2ηΑνάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντοςγια την προμήθεια και εγκατάσταση ανιχνευτώνCOστο λεβητοστάσιο του Κολυμβητηρίου, σύμφωνα με τηναριθμ. 640/6758 εισήγηση του τμήματοςΗ-Μ Εγκαταστάσεων ,έως11/09/2014.

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεταινα προβείστην προμήθεια και εγκατάσταση ανιχνευτώνCO, σύμφωναμε την περιγραφή που ακολουθεί:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ- ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΟΣΟΤ.

ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝCOΣΤΟ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ.

Κατασκευαστής:MSRelectronics

Τύπος:ADT-CO

ADT-03-1110-5-000002001

ADT-Transmitter, CO-Carbon Monoxide (electrochemical Cell), 24V,

(0)-4-20mA, 0(2)-10V, Stainless Steel Housing 113*145*45mm IP55,

Measuring Range:0-300ppm, Potentiometer-Calibration, Output: Analog

(0/4-20mA / 0/2-10V), without Analog Input,

without Relay, without buzzer, without heater, without LCD-Display

Οι ανιχνευτές θα παραδοθούν έτοιμοικαλιμπραρισμένοικαι θα τοποθετηθούν στο υπάρχον σύστημα ανίχνευσηςCO.

6

ΤΕΜΑΧΙΟ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου τουΟΑΚΑστοFAX: 210-6834021,μέχρι11/09/2014

στις οποίες θα αναγράφεται οαριθμός της εισήγησης 640/6758.

ΤοΟ.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωναμε τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στοτηλ. 210-6834762

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ