ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:ΚαρασούληςΒασίλειος

ΤΗΛ: 210-6834569Μαρούσι 03/09/2014

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντοςγια την προμήθειαπλακέταςεξωτερικού μηχανήματος κλιματιστικού, αφορά το κλιματιστικό στο γραφείο κοινού της Ν. Δεξαμενής, σύμφωνα με τηναριθμ. 671/6775 εισήγηση του τμήματοςΗ-Μ Εγκαταστάσεων, έως10/09/2014.

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεταινα προβείστην προμήθεια:

Πλακέταςεξωτερικού μηχανήματος κλιματιστικού διαιρούμενου τύπου (splitunit)DAIKINEUROPENV,SN:RY71FJW1/1997/70/2963N– 50H2 360 – 415V2,9 – 3KW6,5 -6,6A

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου τουΟΑΚΑστοFAX: 210-6834021,μέχρι10/09/2014

στις οποίες θα αναγράφεται οαριθμός της εισήγησης 671/6775.

ΤοΟ.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωναμε τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στοτηλ. 210-6834762

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ