ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΒασίλειοςΚαρασούληςΜαρούσι 02/09/2014

ΤΗΛ: 210-6834569

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

2ηΑνάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντοςγια την προμήθεια μεταλλικά καπάκια φρεατίων ηλεκτρολογικών τοποθετημένων πάνω σε άσφαλτο για αντικατάσταση στοParkingΚύμης ,σύμφωνα με τηναριθμ. 602/8694 εισήγηση του τμήματος Η/Μ Εγκαταστάσεων, έως 09/09/2014.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεταινα προβείστην προμήθεια:

Μεταλλικά καπάκια φρεατίων ηλεκτρολογικών τοποθετημένων πάνω σε άσφαλτο-

Διαστάσεις : 54 Χ 44( 15 τεμάχια )

34 Χ 34( 5 τεμάχια )

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικέςπροσφορές τους στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου τουΟΑΚΑστοFAX: 210-6834021ή στοmail:oakasup@otenet.gr,μέχρι09/09/2014

στις οποίες θα αναγράφεται οαριθμός της εισήγησης 602/8694.

– Τα υλικά παραδίδονται στοΟΑΚΑ, τυχόν επιβάρυνση μεταφορικών εξόδων πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην οικονομική προσφορά

ΤοΟ.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωναμε τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίεςστοτηλ. 210-6868076

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ