ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:ΚαρασούληςΒασίλειος

ΤΗΛ: 210-6834569Μαρούσι02/09/2014

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

2ηΑνάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντοςγια την αποκατάσταση βλαβών στο σύστημα πυρανίχνευσης σεΚολυμβηττήριοκαιΜπάσκετ, σύμφωνα με τηναριθμ. 652/6812 εισήγηση του τμήματοςΗ-Μ Εγκαταστάσεων , έως09/09/2014.

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεταινα προβείστην:

Αποκατάσταση βλαβών (προμήθεια απαραίτητων υλικών και εργασία) του συστήματος πυρανίχνευσης στοΜπάσκετκαι το Κολυμβητήριο.

  1. Μπουτόνπυρανίχνευσηςεπιτοίχιο, Κac–MU51A–RSG-01 (3 τεμάχια)
  2. Ανιχνευτής καπνού φωτοηλεκτρικού τύπου,διευθυνσιοδοτούμενος, μεαπομονωτή, λευκού χρώματος, με βάση τοποθέτησης,NotifierNFX1-0PT(2 τεμάχια)
  3. Συσκευή σύνδεσης συμβατικού κυκλώματος εντολής,διευθυνσιοδοτούμενο, μεαπομονωτήκαι κουτίεπίτοιχηςτοποθέτησης,NotifierM701(2 τεμάχια)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου τουΟΑΚΑστοFAX: 210-6834021,μέχρι09/09/2014

στις οποίες θα αναγράφεται οαριθμός της εισήγησης 652/6812.

ΤοΟ.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωναμε τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στοτηλ. 210-6834762

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ