ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:ΚαρασούληςΒασίλειος

ΤΗΛ: 210-6834569Μαρούσι02/09/2014

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

2ηΑνάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντοςγια την προμήθεια προβολέα εξωτερικού χώρου στις θύρες εισόδου του Κεντρικού Σταδίου, σύμφωνα με τηναριθμ. 649/8695 εισήγηση του τμήματοςΗ-Μ Εγκαταστάσεων ,έως09/09/2014.

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεταινα προβείστην προμήθεια:

Προβολέας εξωτερικού χώρου ( ΙΡ65)ΒΑΡΕΩΣΤΥΠΟΥ( 8 τεμάχια )

HQIT400Wμαζί με τους κατάλληλους λαμπτήρες

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου τουΟΑΚΑστοFAX: 210-6834021,μέχρι09/09/2014

στις οποίες θα αναγράφεται οαριθμός της εισήγησης 649/8695.

ΤοΟ.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωναμε τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στοτηλ. 210-6834762

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ