ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΒασίλειοςΚαρασούληςΜαρούσι01/09/2014

ΤΗΛ: 210-6834569

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

2ηΑνάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντοςγια την αγορά και τοποθέτησηεπιτοίχειουκλιματιστικού 18.000BTUγια τις ανάγκες τουΕΚΑΕ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ, σύμφωνα με τηναριθμ. 593/6772 εισήγηση του τμήματος Η/Μ Εγκαταστάσεων, έως 08/09/2014.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεταινα προβείστην προμήθεια και τοποθέτηση:

Επιτοίχειουκλιματιστικού 18.000BTU,INVERTER, ενεργειακή κλάσηA++

Τηλεχειρισμός, μονοφασικό βαθμός ενεργειακής απόδοσης ψύξης 4 ,βαθμός ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης 4,5.

Αγορά αντλίας συμπυκνωμάτων.-

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικέςπροσφορές τους στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου τουΟΑΚΑστοFAX: 210-6834021ή στοmail:oakasup@otenet.gr,μέχρι08/09/2014

στις οποίες θα αναγράφεται οαριθμός της εισήγησης 593/6772.

– Τα υλικά παραδίδονται στοΟΑΚΑ, τυχόν επιβάρυνση μεταφορικών εξόδων πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην οικονομική προσφορά

ΤοΟ.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωναμε τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίεςστοτηλ. 210-6868076

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ