ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:ΚαρασούληςΒασίλειος

ΤΗΛ: 210-6834569Μαρούσι01/09/2014

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

2ηΑνάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντοςγια την προμήθεια επίγειου ψηφιακούαποκωδικοποιητήγια την κάλυψη αναγκών στο Κεντρικό Στάδιο και στο Κλειστό Γυμναστήριο με ψηφιακόRF, σύμφωνα με τηναριθμ. 643/9219 εισήγηση του τμήματοςΗ-Μ Εγκαταστάσεων , έως08/09/2014.

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεταινα προβείστην προμήθεια:

1.Επίγειος ψηφιακόςαποκωδικοποιητήςMPEG– 4HighDefinition( 14 τεμάχια)

με εμφάνιση προγράμματος σεLEDοθόνη

2.ΚαλάθιαSCART21-Pin( 14 τεμάχια )

σε 6 ΧRCAin/out3μέτρων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου τουΟΑΚΑστοFAX: 210-6834021,μέχρι08/09/2014

στις οποίες θα αναγράφεται οαριθμός της εισήγησης 643/9219.

ΤοΟ.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωναμε τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στοτηλ. 210-6834762

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ