ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:ΚαρασούληςΒασίλειος

ΤΗΛ: 210-6834569Μαρούσι01/09/2014

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

2ηΑνάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντοςγια την προμήθεια υλικών για την επισκευή φωτισμού στην αγορά, σύμφωνα με τηναριθμ. 659/8699 εισήγηση του τμήματοςΗ-Μ Εγκαταστάσεων , έως08/09/2014.

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεταινα προβείστην προμήθεια:

1)Μετασχηματιστής 1ph70Wγια λάμπαNa/Hgl50Hz( 40 τεμάχια )

2)Εκκινητής: (ignitor) 230Vενδεικτικός τύποςB/A/GElectronicsTypeNI400LE4Kγια λάμπεςHS100 – 400W

HI70– 400W

HST–DE70W

HI – CE35 – 150W( 40τεμάχια)

3)Πυκνωτής: 9μF ±10%250V50/60 Hz Type A

ΕνδεικτικόςΤύποςVOSSLO4SCHWABE

Typeno41007 ,Refno504351 05( 40τεμάχια)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου τουΟΑΚΑστοFAX: 210-6834021,μέχρι08/09/2014

στις οποίες θα αναγράφεται οαριθμός της εισήγησης 659/8699.

ΤοΟ.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωναμε τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στοτηλ. 210-6834762

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ